Logo

De vereniging heeft tot doel :

Het algemene en sociale welzijn van mensen te bevorderen dewelke onder de armoedegrens leven.
De rechten en belangen van kinderen verdedigen waarvan de ouders zich in de gevangenis bevinden.
De rechten en belangen van kinderen verdedigen dewelke slachtoffer zijn van conflictsituaties en/of geweldpleging.
De rechten en belangen van weeskinderen, straatkinderen en kinderen in een ongezond of gevaarlijk leefmilieu verdedigen.
Werken aan een opwaardering van de levensstandaard van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen of van mensen die in extreme armoede leven, alsook de betrachting om aan deze bevolkingsgroep de basisvoorzieningen te verschaffen.

Wilt U de volledige statuten van de organisatie raadplegen, klik hier (pdf-formaat).