Logo
Mondibel vzw is een ontwikkelingshulporganisatie die ruim 10 jaar actief is in Noord-Zuidwerking. Ze is opgericht in 2007 met als primair doel initiatieven te versterken in het belang van kinderen in kwetsbare situaties. Dit heeft geleid tot een...
De vereniging heeft tot doel : Het algemene en sociale welzijn van mensen te bevorderen dewelke onder de armoedegrens leven. De rechten en belangen van kinderen verdedigen waarvan de ouders zich in de gevangenis bevinden. De rechten en belangen van...
U kan vandaag reeds mee helpen om de doelen van de VZW te realiseren. Door een éénmalige of een maandelijkse financiële gift helpt U de kinderen onder onze hoede. Door jouw financiële steun draag je concreet je steentje bij aan de projecten die...